Ochrana zvířat – Welfare

Co to je Welfare

Z angličtiny doslova přeloženo „péče o pohodu zvířat“. Welfare zahrnuje péči o zdraví zvířat, přirozené chování a podmínky a také například péči o pozitivní emoční stav chovaného zvířete. Všeobecně je slovo Welfare chápáno jako soubor dobrých životních podmínek pro zvířata.

Především se klade důraz na následující oblasti chovu:

  • Dostatek potravy a vody. Zvířata musí mít stálý přístup k hodnotnému krmivu a čerstvé vodě.
  • Vhodná ubikace zvířete. Dostatečně velká, samozřejmostí je tepelný a světelný režim. K tomu i vlhkost vhodná pro daný druh zvířete. Pravidelná údržba a čištění ubikace.
  • Sledování zdravotního stavu zvířete, zabránění možným úrazů a nehodám. V případě potřeby poskytnout veterinární ošetření a péči. Vhodné jsou pravidelné kontroly se zaměřením na zdravotní stav zvířat v chovu.
  • Předcházet strachu a stresu zvířat. K tomu může dojít například nevhodným zacházením, častou manipulací, případně manipulací v době, kdy zvíře podle svého biorytmu normálně spí. U hadů to může být i manipulace v období svleku.
  • Poskytnout zvířeti možnost normálního chování, dostatečný prostor, světlo, teplo a klid.
  • celý článek najdete ZDE

 

Náš cíl je jasný: Razantně zvýšit ochranu zvířat

prof-knotek-p-kovacik2

Jak už jsem dříve avizoval, nehodlám se smířit s tristní situací v oblasti ochrany zvířat proti týrání, s tím souvisejícími podmínkami zvířat u některých „chovatelů“, degradováním zvířat na věc vhodnou pro atraktivní „kšeft“, pašeráctvím, překupnictvím atd. atd.

celý článek najdete ZDE

 

Etické aspekty a dodržování principů Welfare při chovu a obchodování s plazy

 

prof-knotek

 

Zdeněk Knotek

Podmínky obchodu s plazy a podmínky chovu plazů v soukromých i komerčních chovech jsou v mnoha směrech nevyhovující a úroveň péče je nedostatečná. Závažné prohřešky lze spatřovat v nízké úrovni právní regulace v oblasti obchodu s plazy a odborného dozoru na úrovni: chovatel – obchod – zákazník. Doposud zůstává zcela neřešena otázka původu a zdravotního stavu většiny plazů, kteří jsou nabízeni v oficiálních obchodech. Drastická opatření, která by měla regulovat obchod s exotickými zvířaty, mohou v některých bodech odporovat etickým principům a narážet na porušení zásad animal welfare. Níže jsou uvedeny některé závažné problémy a nabízena jsou též řešení ke zlepšení současného stavu.

celý článek najdete ZDE