Impressum

Besitzer Portal Zoohaus Schlesinger

und Futterinsekte.cz

67951 Němčice 62
IČ 74301543
DIČ CZ7701193742
e-mail: office@zoohaus.cz

Inhalte dieser Website

Die Inhalte dieser Website werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Zoohaus.cz übernimmt keine Gewähr dafür, dass die auf dieser Website bereitgestellten Informationen vollständig, richtig und in jedem Fall aktuell sind. Die Nutzung der abrufbaren Inhalte erfolgt auf eigene Gefahr des Nutzers.

Verfügbarkeit der Website

Zoohaus.cz wird sich bemühen, den Dienst möglichst unterbrechungsfrei zum Abruf anzubieten. Auch bei aller Sorgfalt können aber Ausfallzeiten nicht ausgeschlossen werden. Zoohaus.cz behält sich das Recht vor, das Angebot jederzeit zu ändern oder einzustellen.

Urheberrecht

Die auf dieser Website veröffentlichten Inhalte und Werke sind urheberrechtlich geschützt. Jede vom tschechisch Urheberrecht nicht zugelassene Verwertung bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors oder Urhebers. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigung, Bearbeitung, Übersetzung, Einspeicherung, Verarbeitung bzw. Wiedergabe von Inhalten in Datenbanken oder anderen elektronischen Medien und Systemen. Inhalte und Beiträge Dritter sind dabei als solche gekennzeichnet. Die unerlaubte Vervielfältigung oder Weitergabe einzelner Inhalte oder kompletter Seiten für kommerzielle Zwecke ist nicht gestattet und strafbar.
Links zur Website sind jederzeit willkommen und bedürfen keiner Zustimmung durch den Anbieter der Website.

Recht

Es gilt ausschließlich das maßgebliche Recht der Tschechische Republik.

 

 

Majitel portálu:

Zoohaus Schlesinger
67951 Němčice 62
IČO 74301543
DIČ CZ7701193742
e-mail: office@zoohaus.cz

Obsah webových stránek

Obsah těchto webových stránek je zpracováván s maximální pečlivostí. Zoohaus.cz však přesto neručí za to, že zobrazované informace jsou úplné, správné a v každém případě aktuální. Použití vyhledaných informací je na vlastní zodpovědnost.

Dostupnost webové stránky

Zoohaus.cz se bude snažit, aby zajistil dostupnost služby pokud možno bez přerušení. Při vší pečlivosti však nelze výpadky zcela vyloučit. Zoohaus.cz si vyhrazuje právo nabídku kdykoli změnit nebo přerušit.

Externí odkazy

Tato webová stránka může obsahovat  spojení na webové stránky třetích osob („externí odkazy“).

Autorské právo

Obsah a díla zveřejněná na této webové stránce jsou chráněna autorskými právy. Jakékoli využití, které české autorské právo nepřipouští, vyžaduje předchozí písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce. To platí především pro rozmnožování, zpracování, překlad, uložení do paměti, přepracování resp. reprodukci obsahu v databankách nebo jiných elektronických médiích a systémech. Nedovolené rozmnožování a postupování jednotlivých obsahů nebo kompletních stránek pro komerční účely není dovoleno a je trestné.

Odkazy na webové stránky Zoohaus.cz jsou vždy vítány a není k nim zapotřebí souhlas ze strany poskytovatele webové stránky.