Black list

Na tomto místě budeme uveřejňovat neseriózní zákazníky, kteří například uzavřou objednávku, odsouhlasí obchodní podmínky a následně si zaslané zboží nevyzvednou. Zákazník má právo stornovat objednávku ještě před jejím odesláním a my v takovém případě storno akceptujeme. Uzavřením kupní smlouvy se totiž prodávající zavazuje zboží dodat a povinností zákazníka je zboží převzít a za zboží zaplatit. Pokud si zákazník objednané zboží nevyzvedne, tak se tím nezbavuje své zákonné povinnosti a odpovídá za škodu, která prodávajícímu vznikne v důsledku nevyzvednutí zásilky. Zveřejněním takového zákazníka (jméno bez adresy a kontaktních údajů) ovšem nezaniká naše právo na náhradu vzniklé škody a tuto škodu budeme také vymáhat prostřednictvím advokátní kanceláře. Pokud k nevyzvednutí dojde z vážných důvodů, může se stát cokoliv nepředvídaného, úraz, hospitalizace, živelná pohroma a pod. nejde o svévolné jednání a samozřejmě náklady spojené s takovou nevyzvednutou zásilkou nebudeme vymáhat.

Michal Majar – Středočeský kraj / pán nám píše sprosté maily, vyhrožuje a przní český jazyk. Doufáme, že si vezme k srdci naše doporučení a jeho stav se upraví. Měl by si podle spisku páně Batisty vomévat přirození vlažnó vodó. 

Petr Tomíček – Praha / na výzvy k vyzvednutí odpověděl, že je na pár týdnů v Rusku. Proč tedy hmyz objednával, když je v Rusku, nebo věděl, že tam během krátké doby pojede, to už vysvětlit nedokázal.


Petr Binart – Opava / pán si objednal keramický infrazářič a ochranou klec na žárovky, tedy běžná objednávka. Následoval ale překvapující dotaz „kdy dojdou světla“? Naše reakce  „Jen pro jistotu…. vy jste ale neobjednal žádná světla, ale keramický infrazářič 100W. Je to správně?“ Pán odfrkl „ano“ a ujal se role mrtvého brouka. Zásilku nepřevzal a na žádný pokus o komunikaci už nereagoval. Že ze sebe udělal hlupáka, to už mu ovšem nikdo neodpáře.

Karolína Hummelová – okr. Klatovy / několikrát objednala větší množství sarančat, které vždy převzala, i když někdy s problémy. Naposledy také, telefonicky si nechala potvrdit, že sarančata obratem posíláme a zavřela se nad ní voda. Naštěstí se podařilo zásilku stáhnout zpět ještě před uplynutím úložní doby, takže většina sarančat to dobrodružství přežila. Šlo o mimořádně velkou objednávku. Podle poznatků, dotyčná obchoduje prakticky se vším, takže na ni lze narazit na nejrůznějších inzertních serverech.

Petr Lukavský – Praha / pán nechal poslat půl litru cvrčků na smrt. Zřejmě si potřeboval zvednout sebevědomí, jaký je pašák. Od objednávky se po něm slehla zem a na danou poštu nebylo možné se dovolat a stáhnout balík předčasně zpátky. Naštěstí měli dost zásob a neprokousali se jim tam z kartonu.

Denis Bartyzal – Rapšach / několikrát objednal, zásilky vyzvedl a potom se mu to asi zdálo příliš jednotvárné, tak objednal a nechal balík ležet na poště, přesto že ho aktivně naháněly místní pošťačky a sliboval, že určitě přijde. Samozřejmě nepřišel.

Jan Cekr – Šumperk / klasický postup primitivů. Objednal a pak už se jen bavil nad výzvami k vyzvednutí zásilky. Jako ve všech ostatních případech se podařilo zásilku stáhnout zpátky ještě před uplynutím úložní doby, takže škody nebyly fatální.

Denisa Hrubíková – Olomoucký kraj / bez jakékoliv reakce na uložení zásilky nevyzvednuto.

Klára Sněhotová – Moravskoslezský kraj / bez jakékoliv reakce na uložení zásilky nevyzvednuto.

Martina Sedláčková – Praha / bez jakékoliv reakce na uložení zásilky nevyzvednuto.

Jakub Novák – Liberecký kraj / bez jakékoliv reakce na uložení zásilky nevyzvednuto.

Nikola Zavřelová – Ústecký kraj / bez jakékoliv reakce na uložení zásilky nevyzvednuto.

Lenka Řezáčová – Jihočeský kraj / bez jakékoliv reakce na uložení zásilky nevyzvednuto.