Black list

Na tomto místě budeme uveřejňovat neseriózní zákazníky, kteří například uzavřou objednávku, odsouhlasí obchodní podmínky a následně si zaslané zboží nevyzvednou. Zákazník má právo stornovat objednávku ještě před jejím odesláním a my v takovém případě storno akceptujeme. Uzavřením kupní smlouvy se totiž prodávající zavazuje zboží dodat a povinností zákazníka je zboží převzít a za zboží zaplatit. Pokud si zákazník objednané zboží nevyzvedne, tak se tím nezbavuje své zákonné povinnosti a odpovídá za škodu, která prodávajícímu vznikne v důsledku nevyzvednutí zásilky. Zveřejněním takového zákazníka (jméno bez adresy a kontaktních údajů) ovšem nezaniká naše právo na náhradu vzniklé škody a tuto škodu budeme také vymáhat prostřednictvím advokátní kanceláře. Pokud k nevyzvednutí dojde z vážných důvodů, může se stát cokoliv nepředvídaného, úraz, hospitalizace, živelná pohroma a pod. nejde o svévolné jednání a samozřejmě náklady spojené s takovou nevyzvednutou zásilkou nebudeme vymáhat.

Petr Tomíček – Praha / na výzvy k vyzvednutí odpověděl, že je na pár týdnů v Rusku. Proč tedy hmyz objednával, když je v Rusku, nebo věděl, že tam během krátké doby pojede, to už vysvětlit nedokázal.