Správné terárium pro různé druhy plazů

Rádi poradíme s výběrem a zařízením terária

 

reptiliendoktor-53111290-terrarium1

Chovatel plazů

se potýká s poměrně obtížným úkolem, nahradit přirozený biotop plaza ve svém teráriu. To je možné pouze tehdy, pokud jsou přítomny všechny základní prvky přirozeného prostředí.

Zde naleznete všechny důležité informace.

Terária ze „zverimexů“  nemohou v žádném případě sloužit jako vzor, protože jsou vybavena na komerčním základě a nejsou určena k trvalému „bydlení“ plazů. Bývají obvykle příliš malá, a vybavená technickými prostředky a technologiemi na naprostém minimu. Uvedeme nejdůležitější tipy pro navržení svého terária.

 

Odbornost

Nejprve by se měl chovatel zajímat o podrobnější informace o potřebách a dobrých životních podmínkách druhů plazů, které chce chovat. Podrobné informace lze nalézt např. v odborných publikacích, na internetu, ve vzdělávacích pořadech v TV apod.

Teplota

Zdaleka nejdůležitějším bodem v chovu plazů je řízení teploty. Tomuto aspektu je třeba dát nejvyšší prioritu. Zdroj tepla musí být dostatečně silný, aby zvířata dosáhla „provozní“ teploty. Nejprve si ověříme, že máme dostatečný zdroj tepla, a následně se rozhodneme, které další svítidla pro osvětlení a dodání UV-záření mohou být kombinována se zdrojem tepla.

 

Mimo dosažení tohoto cíle „provozní“ teploty, potřebují plazi slunné místo s relativně vysokými bodovými  teplotami. Pro tento účel jsou vhodné v závislosti na druhu, HQI, HQI UV a halogenové reflektory. Večerní a noční plazi pokrývají potřebu tepla především ze vzduchu a pozemního tepla, které může být generováno pomocí topných rohoží, topných kabelů, nebo topných kamenů. K dosažení „provozní“ teploty vyžadují poměrně mírné a homogenní teplo.

reptiliendoktor-114576862-terrarium2

Žárovky a osvětlení

Pro osvětlení jsou vhodné například HQI reflektory nebo plnospektrální zářivky. V závislosti na chovaném druhu můžeme použít jeden nebo druhý typ osvětlení.

Mnoho druhů želv a ještěrek potřebuje UV záření. Osvědčily se HQI UV žárovky. Mají více bodové vyzařování a plnospektrální zářivky pro rovnoměrnou expozici. Tady by se měla věnovat zvláštní pozornost na druh UVB složky.

 

Bez ohledu na velikost terária musíme dávat důraz na rozdělení klimatu. Terárium rozdělíme do dvou částí. Na teplejší a světlejší a na tmavější a chladnější. Do této části umístíme také nádrž na koupání a misku s vodou. V teplejší sekci instalujeme denní světlo, UV záření a  tepelné zářiče.  Chladnější část zůstává tmavá, vlhkost je udržovaná v závislosti na druhu, bez topení. S cílem zajistit maximální rozdíly klimatu v teráriu, nesmí být zdroj tepla, světla a UV žárovky v centru terária, ale musí být umístěny na jedné straně. Pro lezení plazů může být použity různé police, nebo umělá terarijní pozadí, s výběrem horizontální a vertikální polohy pro plazy. Tímto jednoduchým opatřením vytvoříme plazům prostředí s výběrem teplot, UV záření a vlhkosti.

Denní a roční cykly

V subtropických a mírných pásmech výrazně klesají teploty v noci, a to má vliv na metabolickou aktivitu zvířat. Aby se zabránilo metabolickým poruchám, měly by být všechny zdroje tepla v teráriu v noci vypnuty, nejlépe přes časový spínač. Stejně tak by měly být dodržovány roční cykly. Zvířata z mírného pásma vyžadují několikaměsíční hibernaci s kompletní absencí potravy. Zvířata ze subtropického pásma alespoň jednu týdenní přestávku se snížením teploty a bez krmení.

reptiliendoktor-160772663-terrarium3

Pozor na přehřátí!

Je nutné zabránit možnému přehřátí! V letních měsících může výrazně vzrůst teplota v teráriu. V teráriu může být dosaženo rychle život ohrožující teploty. Pravidelné měření teploty během letních měsíců pomáhá identifikovat potenciální přehřátí okamžitě. Lepší větrání, zastínění terária, nebo deaktivace otopných soustav je vhodné protiopatření.

Přímé sluneční světlo může terária zahřát natolik, že dojde k životu ohrožujícímu nebezpečí přehřátí! Mnohem lepší je, pokud je terárium umístěno na stinném místě.

Terária a vybavení

Absence výběru klimatu v teráriu způsobí obvykle nemoci! Na příklad suché pouštní terárium bez vlhké části může mít za následek poruchy svleků. Pokud ve vlhkém deštném pralesním teráriu neexistují žádná suchá místa, hrozí jiná onemocnění, jako například kožní mykózy. Musíme vytvořit v teráriu širokou škálu různých možností a podmínek. Zvířata jsou tak schopny regulovat svoje potřeby nezávisle na chovateli.  Pro dobrou a přirozenou cirkulací vzduchu musí být v teráriu dostatečně velké a správně umístěny větrací mřížky. Se špatnou ventilací se vytváří zamokření, což má za následek tvorbu plísní a bakterií. Nouzové lze upravit malé ventilátory (například počítačové).

 

Půdní substrát by měl do značné míry odpovídat chovanému druhu.  Obyvatelé pouští a vysokých hor obecně preferují vodoupropustné substráty, například štěrky nebo písky. Plazi z tropických deštných pralesů potřebují substráty schopné zadržovat vodu,  jako je rašelina a kokosové chipsy (lignocel).  Pro jiné oblasti například směsi písku a zahradní půdy.

Vlhkost v teráriu je výrazně ovlivněna použitým substrátem, protože voda v něm vázaná vytváří podstatně více vlhkosti v teráriu, než substrát bez schopnosti vázat vodu.

Dobré je vybavit terárium rostlinami, kořeny, kameny, větvemi  apod. Je to důležité z několika důvodů. Vytváří mikroklima, úkryty, optické bariéry a nabízí zvířatům možnosti pohybu v různých úrovních terária.

 

V přirozeném prostředí každé zvíře potřebuje bezpečné útočiště. Proto bezpečný úkryt je rovněž  v teráriu nezbytný, pro odbourání stresu a na regeneraci. Měli byste úkryt v zásadě považovat za tabu a jen velmi šetrně v případě potřeby provádět vizuální kontroly.

Snížit potenciální rizika: těžké předměty stabilizovat, připevnit větve, nepoužívat ostré, špičaté nebo hrubé kamenné povrchy, minimalizovat nebezpečí pádu. Aby nedošlo k popálení, měly by teplo generující ohřívače pracovat pouze s ochrannou mřížkou a tepelné rohože nebo topné kabely být umístěny vně terária. Plovoucí ostrůvky, musí být navrženy tak, aby nehrozilo nebezpečí utonutí.

 

Jednotlivec, pár nebo skupina?

reptiliendoktor-281954804-terrarium4

Většina plazů jsou ze své podstaty samotáři, a proto se cítí pohodlněji v individuální bydlení. Některé druhy mohou být jako skupina, ale pouze po pečlivém zvážení účelu skupiny.

V závislosti na druhu by měla být přijata na vhodná rovnováha pohlaví. Obvykle je vhodný větší počet samic ve skupině. Zejména společný chov několika samců je často problematický. Vede k neustálým půtkám, obtěžování samic a potlačování slabších zvířat stejného druhu.

Teritoriální druh byste měli chovat pouze v dostatečně velkých teráriích. Stav životních podmínek zvířat musí být neustále pečlivě sledován. Pro utlačovaná zvířata se důrazně doporučuje individuální přístup.

 

Co je potřeba dodržet ve skupině několika zvířat?

Čím větší je uzavřený prostor, tím nižší je napětí. Přeplňování prostoru zvířaty byste se měli vyhnout.

Velmi důležitá je dobrá struktura s kořeny, rostliny, kameny, atd.  Zabraňuje zvířatům vzájemně komunikovat v neustálém kontaktu s očima, poskytnout možnost úkrytu a vytváří mikro oblasti. To vede k výraznému odbourání stresu.

Je důležité zajistit, aby používané zářivky byly dostatečně silné, aby jejich záření mohla všechna zvířata využít a aby měla dostatek času na vyhřívání.

Každé zvíře by mělo mít bezpečný úkryt a místo, kde se necítí v ohrožení. Také dostatečnou možnost se vyhřívat a mít přímé záření k dispozici.

K jednotlivým detailům jako jsou substráty, osvětlení apod. se vrátíme v jiném článku.

reptiliendoktor.com

překlad Robert Schlesinger